Τηλέφωνο: 2821083555
MHTE: 123654789

Βοηθητικός Χάρτης

Σύρετε το «Β» σημείο σε οποιοδήποτε μέρος που θέλετε στο χάρτη. Αυτό θα σας δώσει την απόσταση, τις κατευθύνσεις και τον προορισμό (κάτω των κατευθύνσεων).
Έχετε ένα καλό ταξίδι στο νησί.

Distance